Theatre stage directors

Alexey Veiro
Alexey Veiro
Head of the Directors' Group
Marianna Avtandilova
Marianna Avtandilova
Stage Director
Victoria Agarkova
Victoria Agarkova
Stage Director
Anna Levicheva
Anna Levicheva
Stage Director

Lighting designers

Maya Shavdatuashvili
Chief Lighting Designer

Guest stage directors

Denis Azarov
Denis Azarov
Guest Stage Director
Sergey Artsibashev
Sergey Artsibashev
(14.09.1951 – 12.07.2015) Guest Stage Director
Vasily Barkhatov
Vasily Barkhatov
Guest Stage Director
Arnaud Bernard
Arnaud Bernard
Guest Stage Director
Vladimir Vasiliev
Vladimir Vasiliev
Guest Stage Director
Georgy Isaakyan
Georgy Isaakyan
Guest Stage Director
Yuri Lyubimov
Yuri Lyubimov
(30.09.1917 – 05.10.2014) Guest Stage Director
Ralf Långbaсka
Ralf Långbaсka
Guest Stage Director
Ekaterina Odegova
Ekaterina Odegova
Guest Stage Director
Evgeny Pisarev
Evgeny Pisarev
Guest Stage Director
Alla Sigalova
Alla Sigalova
Guest Stage Director
Igor Ushakov
Igor Ushakov
Guest Stage Director
Hans-Joachim Frey
Hans-Joachim Frey
Guest Stage Director
Sergey Shirokov
Sergey Shirokov
Guest Stage Director

Guest choreographers

Konstantin Keykhel
Konstantin Keykhel
Guest Choreographer
Irina Kononova
Irina Kononova
Guest Choreographer
Anna Schekleina
Anna Schekleina
Guest Choreographer

Guest designers

Etel Ioshpa
Etel Ioshpa
Guest Designer
Sergey Barkhin
Sergey Barkhin
(31.03.1938 – 19.11.2020) Guest Designer
Ernst Heidebrecht
Ernst Heidebrecht
Guest Designer
Victor Gerasimenko
Victor Gerasimenko
Art Director of the theatre in 2001–2017
Maria Danilova
Maria Danilova
Guest Designer
Uliana Eremina
Uliana Eremina
Guest Designer
Pavel Kaplevich
Pavel Kaplevich
Guest Designer
Anna Kostrikova
Anna Kostrikova
Guest Designer
Larisa Lomakina
Larisa Lomakina
Guest Designer
Jan Meier
Jan Meier
Guest Designer
Eleonora Maklakova
Eleonora Maklakova
Guest Designer
Zinoviy Margolin
Zinoviy Margolin
Guest Designer
Lennart Mörk
Lennart Mörk
(1932–2007) Guest Designer
Boris Messerer
Boris Messerer
Guest Designer
Pyotr Okunev
Pyotr Okunev
Guest Designer
Nikolay Simonov
Nikolay Simonov
Guest Designer
Daria Sintsova
Daria Sintsova
Guest Designer
Galya Solodovnikova
Galya Solodovnikova
Guest Designer
Alexey Tregubov
Alexey Tregubov
Guest Designer
Rustam Khamdamov
Rustam Khamdamov
Guest Designer
Igor Chapurin
Igor Chapurin
Guest Designer
Olga Shaishmelashvili
Olga Shaishmelashvili
Guest Designer
Hartmut Schörghofer
Hartmut Schörghofer
Guest Designer

Guest lighting designers

Ksenia Koteneva
Ksenia Koteneva
Guest Lighting Designer
Tatiana Mishina
Tatiana Mishina
Guest Lighting Designer
Aivar Salikhov
Aivar Salikhov
Guest Lighting Designer
Stas Svistunovich
Stas Svistunovich
Guest Lighting Designer
Alexander Sivaev
Alexander Sivaev
Guest Lighting Designer
Sergey Skornetsky
Sergey Skornetsky
Guest Lighting Designer

subscribe

Contact

Gosudarstvennoe byudzhetnoe uchrezhdenie kul`tury` goroda Moskvy` «Moskovskij teatr «Novaya Opera» imeni E.V.Kolobova»