Conductors

Anton Torbeev
Anton Torbeev
Conductor
Ilya Norshtein
Ilya Norshtein
Conductor Assistant
Pavel Romanenko
Pavel Romanenko
Conductor Assistant

Guest conductors

Fedor Beznosikov
Fedor Beznosikov
Guest Conductor
Dimitris Botinis
Dimitris Botinis
Guest Conductor
Vasily Valitov
Vasily Valitov
Guest Conductor
Karen Durgaryan
Karen Durgaryan
Guest Conductor
Timur Zangiev
Timur Zangiev
Guest Conductor
Christian Knapp
Christian Knapp
Guest Conductor
Anatoly Levin
Anatoly Levin
Guest Conductor
Jan Latham-Koenig
Jan Latham-Koenig
Guest Conductor
Fedor Lednev
Fedor Lednev
Guest Conductor
Clément Nonciaux
Clément Nonciaux
Guest Conductor
Valery Popov
Valery Popov
Guest Conductor
Xiaobo Hu
Xiaobo Hu
Guest Conductor
Philipp Chizhevsky
Philipp Chizhevsky
Guest Conductor

The Orchestra of the Novaya Opera Theatre

subscribe

Contact

Gosudarstvennoe byudzhetnoe uchrezhdenie kul`tury` goroda Moskvy` «Moskovskij teatr «Novaya Opera» imeni E.V.Kolobova»