Conductors

Evgeny Kolobov
Evgeny Kolobov
(19.01.1946 – 15.06.2003) Conductor, founder of the Novaya Opera Theatre
Natalya Popovich
Natalya Popovich
(27.02.1945 – 30.03.2018) Chief Choirmaster of the theatre in 1991–2017
Sergey Lysenko
Sergey Lysenko
(10.12.1960 – 10.05.2018) Conductor, Сhoirmaster, Director of the theatre in 2003–2012
Felix Korobov
Felix Korobov
Guest Conductor, Chief Conductor of the theatre in 2004–2006
Eri Klas
Eri Klas
(07.06.1939 – 26.02.2016) Chief Conductor of the theatre in 2006–2011

Artistic Directors

Dmitry Sibirtsev
Dmitry Sibirtsev
Director of the theatre in 2012–2020
Mikhail Muginshtein
Mikhail Muginshtein
Assistant Director for Artistic Issues in 2013–2021

Stage directors

Yuri Lyubimov
Yuri Lyubimov
(30.09.1917 – 05.10.2014) Stage Director

Designers

Victor Gerasimenko
Victor Gerasimenko
Art Director of the theatre in 2001–2017

Soloists

Elena Obraztsova
Elena Obraztsova
(07.07.1939 – 12.01.2015) Mezzo-soprano
Dmitri Hvorostovsky
Dmitri Hvorostovsky
(16.10.1962 – 22.11.2017) Baritone

subscribe

Contact

Gosudarstvennoe byudzhetnoe uchrezhdenie kul`tury` goroda Moskvy` «Moskovskij teatr «Novaya Opera» imeni E.V.Kolobova»