Everything after

Everything after

Stage Director, Choreographer: Olga Labovkina

Composer, sound designer: Ilya Dyagel

Designer: Galya Solodovnikova

Costume Designer: Olga Nikitina

Lighting Designer: Tatiana Mishina

Assistant Designer, Designer-Technologist: Marina Motornaya

Video mapping: Dmitry Martynov

Choreographer's assistant: Alexander Frolov


Running time: 1 hour 50 minutes with one intermission


Premiered on 24 February 2024


PREMIERE

Upcoming Dates:

30april

Everything after

Start at 19:00
29may

Everything after

Start at 19:00
26september

Everything after

Start at 19:00

subscribe

Contact

Gosudarstvennoe byudzhetnoe uchrezhdenie kul`tury` goroda Moskvy` «Moskovskij teatr «Novaya Opera» imeni E.V.Kolobova»