Sergei Prokofiev

War and Peace. Natasha and Andrey

Upcoming Dates:

18june
Sergei Prokofiev

War and Peace. Natasha and Andrey

Opera in semi-stageStart at 19:00Cast
19june
Sergei Prokofiev

War and Peace. Natasha and Andrey

Opera in semi-stageStart at 19:00Cast

subscribe

Contact

Gosudarstvennoe byudzhetnoe uchrezhdenie kul`tury` goroda Moskvy` «Moskovskij teatr «Novaya Opera» imeni E.V.Kolobova»